Kontakt

Ingenieurbüro Dipl.- Ing. Rudolf Moser

A – 8041 Graz

Kollwitzgasse 39

mobil: +43 (0) 660 944 676 5

fax büro wien: 01/99 713 2510

fax büro graz: 0316/23 20 9610